Toestemmingsverklaring

Toestemmingsverklaring

Deze toestemmingsverklaring moet gelezen en getekend zijn voordat het echo onderzoek wordt uitgevoerd.

Je kunt bij KeiK medische echo’s en echo’s op eigen verzoek (pretecho’s) laten uitvoeren.

Voor aanvang van een echo dient dit toestemmingsformulier te worden ingevuld.

Algemeen

De ervaren echoscopisten van KeiK zijn zeer begaan met de gezondheid van je ongeboren kindje, echter garanties over gezondheid zijn met een echo niet af te geven. Er zijn een aantal factoren die niet te beïnvloeden zijn en mede de kwaliteit van de beelden bepalen. Dit zijn o.a. de hoeveelheid vruchtwater, de ligging en beweeglijkheid van je kindje en je lichaamsbouw. Ook als het echo onderzoek een goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat je kindje toch een (ernstige) afwijking heeft. KeiK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose en stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan cliënten of derden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.

In geval van een pretecho kan er voor gekozen worden de echografie op USB te laten opnemen. Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen gebruikt KeiK uitsluitend haar eigen USB-sticks en apparatuur. Het is niet toegestaan om privé foto- of video-opnames te maken tijdens de echografie. Bovendien is iedere gehele of gedeeltelijke overneming van beeld- en geluidsmateriaal uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van KeiK. Beelden anders dan verkregen in 2D foto of op USB mogen ook alleen met schriftelijke toestemming van KeiK gebruikt worden.

Bij technisch gebrek van de apparatuur zal binnen 1 week een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een nieuw consult. In geval van annulering door een cliënte van een overeengekomen consult, minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, zal het bedrag in rekening worden gebracht.

Pretecho’s

Een pretecho is geen medische echo en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het doel van de echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen bij de moeder of het kindje. Derhalve kan men echocentrum KeiK of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken omtrent achteraf gebleken afwijkingen. Wanneer de echoscopiste bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal zij jou en je verloskundige of arts hierover inlichten. Indien je van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte bent, verzoeken wij je dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopiste.
Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid voor je zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/ of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.
Bij het doen van een geslachtsbepaling kan de echoscopiste helaas geen 100% zekerheid geven. Echocentrum KeiK en haar echoscopisten kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele onjuiste beoordeling van het geslacht; derhalve wordt geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard.
Vanaf 32 weken zal een pretecho geheel op eigen verzoek/ risico uitgevoerd worden zonder garantie op goed beeldmateriaal, er zal er ook geen herhaling plaatsvinden.


Ook voor aanvang van de pretecho dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld. Tevens kun je hierop invullen of je op de hoogte gesteld wilt worden van het geslacht van het kindje en evt. ontdekte afwijkingen.

Betaling geschiet per bankoverschrijving middels een betalingslink of cadeaubon voorafgaand aan de echo.

Gebruik van gegevens

Binnen echocentrum KeiK wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke) zorgtaken. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat KeiK zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. KeiK hecht een groot belang aan de privacy van haar cliënten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. KeiK verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Echocentrum KeiK is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen KeiK bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In geval van medische screeningsonderzoeken worden gegevens met Peridos gedeeld, ons landelijk kwaliteitsorgaan en toezichthouder.Toestemmingsverklaring voor akkoord

Je kunt met muis of touchpad een handtekening zetten


Deze toestemming is geldend voor de gehele zwangerschap.