Kwaliteit

Onze kwaliteit

De kwaliteit van de zorg voor jou en je kindje is voor ons heel belangrijk. Bij echocentrum Keik werken daarom alleen goed opgeleide en gekwalificeerde echoscopisten. Met name de screeningsecho’s vragen een grotere deskundigheid en die heeft KeiK in huis.

Voor het uitvoeren van de screeningsecho’s is het van belang dat KeiK als echocentrum een contract heeft met een WBO vergunninghouder. Deze vergunninghouder bewaakt de kwaliteit. KeiK heeft een contract met het Regionaal Centrum Prenatale Screening  regio Nijmegen (SPN ).

Na de geboorte van je kindje mailen we je een zogenaamd follow-up formulier. Wij verzoeken je dit formulier  in te vullen en terug te sturen naar KeiK. Op deze manier willen we controleren of we de echo goed hebben beoordeeld. Ook kunnen we zien of een eventuele verwijzing terecht is geweest. Dit in het belang van de kwaliteitsbewaking. Wij zijn heel dankbaar voor je medewerking.

                              logo BEN                         logo KNOV

Klachtenreglement

We willen er alles aan doen om je te horen als er iets niet gegaan is zoals gehoopt of verwacht. Mocht het zo zijn dat we er niet in gesprek met elkaar uitkomen zijn wij aangesloten bij het klachtenreglement. Hierin staat dat wanneer een klacht niet opgelost kan worden met een gesprek, je de mogelijkheid hebt om je klacht voor te leggen aan het CBKZ.

Het adres van de klachtencommissie is:
Molenstraat 30
4201CX Gorinchem
0183-682829
info@cbkz.nl

Aan de inhoud van deze site kun je geen rechten ontlenen. De echoscopisten kun je niet aansprakelijk stellen voor gevolgen voortvloeiende uit de informatie op deze site. En op deze site is slechts algemeen geldende informatie beschikbaar. Elke (zwangerschaps)echo kent zijn eigen specifieke omstandigheden.