Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.echocentrumkeik.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze disclaimer en beeldrecht.

Op elk contact, elke dienst of verrichting van KeiK zijn algemene voorwaarden van toepassing.

We gaan ervan uit dat elke klant kennis genomen heeft en akkoord is gegaan met onderstaande voorwaarden.

Algemene voorwaarden
Je kunt bij KeiK echo’s op verzoek laten uitvoeren. De zorgverzekeraar vergoedt deze echo’s niet. Het doel van de echo op verzoek is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. we zoeken dan ook niet naar afwijkingen bij de moeder of het kindje. Derhalve kan men echocentrum KeiK of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken omtrent achteraf gebleken afwijkingen. Wanneer de echoscopiste bij toeval een afwijking ziet of vermoedt, zal zij jou en je verloskundige of arts hierover inlichten. Indien je van het bestaan van (vermoedens op) afwijkingen op de hoogte bent, verzoeken wij je dit vóór aanvang van de echo te melden bij de echoscopiste. We wijzen je er op dat er bij deze echo geen sprake is van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige medische verantwoordelijkheid voor je zwangerschap blijft dan ook berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Dat betekent dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW.

Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag je uitleggen als een medische beoordeling. Op geslachtsbepalingen geven wij geen garantie. Aan de afgegeven beoordeling kun je geen rechten ontlenen; derhalve aanvaarden we geen aansprakelijkheid dienaangaande. Er zijn een  factoren waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen die mede de beeldkwaliteit bepalen. Wij geven daarom geen garantie op de beeldkwaliteit.

Vanaf 32 weken zullen we een pretecho geheel op eigen verzoek/ risico uitvoeren zonder garantie op goed beeldmateriaal, er zal er ook geen herhaling plaatsvinden.

Beperking en aansprakelijkheid
De ervaren echoscopisten van KeiK zijn zeer begaan met de gezondheid van je ongeboren kindje, echter garanties over gezondheid zijn met een echo niet af te geven. Er zijn een aantal factoren die niet zijn te beïnvloeden en mede de kwaliteit van de beelden bepalen. Dit is o.a de hoeveelheid vruchtwater, de ligging van je kindje, de beweeglijkheid van je kindje en je lichaamsbouw.

Ook als het echo-onderzoek een goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat je kindje toch een (ernstige) afwijking heeft. Keik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose en stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan cliënten of derden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.

Beeldmateriaal
We kunnen alle beelden opslaan op een USB-stick of printen op fotopapier.

Bij de 3D en 4D kunnen we ook een film opslaan op USB-stick, zodat je dit mooie moment thuis met familie en vrienden nogmaals kunt beleven.

Reservering en annulering
Om de echo in alle rust te laten verlopen en voor elke klant voldoende tijd in te plannen, werkt KeiK alleen op afspraak. Reserveren voor een echo kan via de online afsprakenplanner op www.keikechocentrum.nl of telefonisch op 073-4005345.

In geval van overmacht vanuit KeiK zal er zo spoedig mogelijk contact gelegd worden met de klant. Het streven is een nieuwe afspraak te maken op korte termijn. Annulering door de klant dient tenminste 24 uur voor het tijdstip van het consult plaats te vinden. Deze is kosteloos indien op het moment van annuleren we een nieuw echoconsult inplannen.

Betaling
Betaling vindt vooraf plaats via bankoverschrijving middels iDeal. De factuur kunnen we indien gewenst na betaling digitaal aan je verzenden.

KeiK verstrekt ook cadeaubonnen, deze verkopen we aan de balie. Gelieve cadeaubonnen binnen een jaar te verzilveren.

Registratie data(dragers)
Je kunt ervoor kiezen om de echografie op USB-stick te laten opnemen. Om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen gebruikt KeiK uitsluitend haar eigen USB-sticks en apparatuur. Het is niet toegestaan om privé foto- of video-opnames te maken tijdens de echografie. Bovendien is iedere gehele of gedeeltelijke overneming van beeld- en geluidsmateriaal uitdrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van KeiK. Beelden anders dan verkregen in 2D-foto of op USB-stick mag je ook alleen met schriftelijke toestemming van KeiK gebruiken.