Follow-up formulier

Follow-up 20 weken echo

Een aantal maanden geleden heb je bij KeiK echocentrum een 20 weken echo laten verrichten. Om de kwaliteit van dit onderzoek zo goed mogelijk te vervolgen zouden wij graag een aantal gegevens rondom de geboorte van jullie kindje willen ontvangen. Het is een wettelijke vereiste om deze gegevens te verzamelen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens.
In grammen
Graag naam, (email)adres en telefoonnummer noteren.