Privacybeleid

Privacybeleid

Echocentrum KeiK, gevestigd aan Balkbrug Oost 62, 5236 PW ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens
Balkbrug Oost 62
5236 PW ’s-Hertogenbosch
073-400 5345
https://www.echocentrumkeik.nl

Gebruik van gegevens
Binnen echocentrum KeiK wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van cliënten. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke) zorgtaken. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat KeiK zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. KeiK hecht een groot belang aan de privacy van haar cliënten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. KeiK verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Echocentrum KeiK is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen KeiK bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Gebruik van gegevens ten aanzien van prenatale screening
Als je besluit deel te nemen aan prenatale screening betekent dat dat daarvoor jouw gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen. Die gegevens worden vastgelegd in een databank genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij jouw screening betrokken zijn, kunnen jouw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Je verloskundige kan je meer informatie geven over de bescherming van jouw gegevens. Als je dit wilt, kunnen na afloop van de screening persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Indien dit gewenst is, kun je dit aan geven bij je verloskundige.

Wetenschappelijk onderzoek
Anderen dan jouw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of je kindje herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat jouw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je verloskundige of arts. Uiteraard heeft jouw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop je voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Ook onze gegevens worden aangeleverd in de landelijke databank Peridos. Je kunt hiertegen bezwaar maken. Je vindt het uitgebreide privacy regelement rond prenatale screening op de website van het rivm: https://www.rivm.nl/onze-visie-op-privacy

Klachtenregeling
Wanneer je ergens (niet helemaal) tevreden over bent, je vragen of twijfels hebt, vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we het op te lossen. We stellen alle feed-back op prijs, jouw op- of aanmerking helpt ons onze zorg en service te verbeteren.

Goed omgaan met klachten en incidenten vraagt veel aandacht en een professionele aanpak. Om deze reden is echocentrum KeiK aangesloten bij het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).  Je kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ,  Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.