Privacy statement

Privacy statement

Binnen KeiK werken we met persoonsgegevens van cliënten. We verzamelen persoonsgegevens voornamelijk bij de cliënten voor het goed uitvoeren van de voorkomende werkzaamheden en (wettelijke) zorgtaken. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat KeiK zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

Gebruik van gegevens
Als je besluit deel te nemen aan prenatale screening, betekent dit dat we daarvoor jouw gegevens gebruiken. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden. Zo waarborgen we de kwaliteit van de zorgverlening. Die gegevens leggen we vast in een databank, genaamd Peridos. Dit is een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Maar alleen zorgaanbieders die bij jouw screening betrokken zijn, kunnen jouw gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om privacy te waarborgen. Ook het regionaal centrum heeft toegang tot de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Je verloskundige kan je meer informatie geven over de bescherming van jouw gegevens. Als je dit wilt, kunnen na afloop van de screening persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen je verloskundige.

Wetenschappelijk onderzoek
Anderen dan jouw zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij persoonlijke gegevens. Voor statistieken gebruiken we uitsluitend anonieme gegevens. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen, opdat de gegevens niet naar jou of je kindje herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat jouw gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je verloskundige. Uiteraard heeft jouw beslissing geen enkele invloed op de manier waarop we je voor, tijdens of na de screening behandelen.

Ook onze gegevens leveren we aan voor de landelijke databank Peridos. Je kunt hiertegen bezwaar maken. Je vindt het uitgebreide privacy regelement rond prenatale screening op de website van het rivm: https://www.rivm.nl/onze-visie-op-privacy

Klachtenregeling
Wanneer je ergens (niet helemaal) tevreden over bent, je vragen of twijfels hebt, vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we het op te lossen. We stellen alle feed-back op prijs. Jouw op- of aanmerkingen helpen ons onze zorg en service te verbeteren.  Wanneer we een klacht niet op kunnen lossen met een gesprek, kun je klacht voor te leggen aan het CBKZ